Tagasi

EAS avab taas Rahvusvaheliste konverentside taotlusmeetme alates 1.veebruarist 2019.  Meetme kaudu toetatakse rahvusvaheliste konverentside välisturundust ja kvaliteetset korraldust,  et sõnum Eestist kui atraktiivsest reisisihist ning oluliste konverentside toimumiskohast jõuaks võimalikult paljude inimesteni ning tooks siia uusi külastajaid.

Ühe konverentsi toetuseks on võimalik küsida 15 000 – 30 000 eurot, millele lisandub omafinantseering vähemalt 30% ulatuses. Rahvusvahelisi konverentse on seni toetatud kokku 1,2 miljoni euro eest.  Käesoleva aasta toetuse eelarve on 300 000 eurot. Taotlemine on avatud jooksvalt ning taotlusi saab esitada kuni toetuse aastase eelarveliste vahendite lõppemiseni. Eeldatav väliskülastajate majutusööde hulk ühel konverentsil Tallinnas või Harjumaal on minimaalselt 500, väljaspool Harjumaad minimaalselt 300. Sel aastal avatud toetusele saavad konkureerida konverentsid, mille algusaeg ei ole varasem kui 4 kuud enne taotluse esitamist ja/või mis viiakse ellu hiljemalt esimesel poolaastal 2023. aastal.

Toetust saavad taotleda Eestis registreeritud juriidilised isikud, samuti Eesti riigiasutused ja KOV-id.

Meetme tutvustamiseks korraldab EAS veebruaris kaks infopäeva:

8. veebruar 2019 kell 10.00-12.30, asukoht EAS Tallinna kontor VI korrus (Lasnamäe 2).
Kell 10.00-10.30 registreerumine ja tervituskohv, sisuline osa algab kell 10.30.
Infopäeval osalemiseks palume registreeruda siin hiljemalt 06.02.19.

20. veebruar 2019 kell 9.30-12.00, asukoht EAS Tallinna kontor VI korrus (Lasnamäe 2).
Kell 9.30-10.00 registreerumine ja tervituskohv, sisuline osa algab kell 10.00.
Palume registreeruda siin hiljemalt 18.02.19.

EAS on toetanud rahvusvaheliselt huvipakkuvaid konverentse 2016. aastast. Eestis toimub aastas sadu rahvusvahelisi konverentse, toetust antakse aastas ca 10-20 projektile.

Lisainfot leiab EASi kodulehelt