Saadikuprogramm

Konverentside toetamise meede

EAS on välja töötanud meetme, mille kaudu on võimalik taotleda rahalist toetust rahvusvaheliste konverentside korraldamiseks Eestis. Toetuse eesmärgiks on suurendada Eesti tuntust konverentside toimumise sihtkohana.

Konverentside toetuse taotlemine toimub jooksva menetluse korras. Taotlusi saab esitada EASi e-keskkonnas  kuni meetme eelarveliste vahendite lõppemiseni.

Toetused konverentsidele:

 • kogu toetusmeetme maht 300 000 eurot aastas (10-20 konverentsiprojekti toetamiseks)
 • min toetus on 15 000, max toetus 30 000 eurot
 • Toetus 70%, omafinantseering 30% projekti abikõlblikest kuludest
 • taotlemine on avatud www.eas.ee/rsk lehel

Tingimused toetatavatele konverentsidele:

 • Välisriikidest saabuvate konverentsil osalejate ööbimiste koguarv peab olema Harjumaal (sh Tallinnas) minimaalselt 500 ööbimist või väljaspool Harjumaad minimaalselt 300 ööbimist
 • Konverentsi programm kestab vähemalt 3 päeva, sh ekskursioonid, ava- ja lõpuüritused
 • Konverentsi toimumise aeg mitte varem kui 4 kuud pärast taotluse esitamist
 • Konverentsi kavandamisse ja läbiviimisesse on kaasatud väliskülastajaid teenindavad ettevõtjad

Minimaalsete nõuete loetelu konverentsidele on esitatud määruse §6 lg (1)

Kes saab taotleda?

Nii taotlejaks kui ka partneriks võivad olla: Eesti riigiasutus, kohaliku omavalitsuse üksus või Eestis registreeritud juriidiline isik

Millal taotleda?

Toetust saab taotleda 4-60 kuud enne konverentsi, st on võimalik küsida toetust 5 aasta jooksul toimuvatele üritustele. Toetuseelarve on jaotatud aastatele – kui jooksva aasta vahendid otsa lõppevad, tuleb oodata järgmise aasta algust.

Toetatavad kulud: turunduskulud

 • Konverentsi turunduskulud välisriikides
 • Korraldusõiguse saamiseks vajalikud turundustegevused välisriikides: esitlused, eelnevate konverentside külastused, kohtumised. NB korraldusõiguse saamiseni on projekti rahuldamise otsus tingimuslik ning õiguse mittesaamise korral kulusid välja ei maksta
 • Toetuse saaja transpordi- ja majutuskulud, ruumide rent välisriikides
 • Konverentsi eel välisriikidest saabuvate isikute transpordi- ja majutuskulud
 • Eestit kui turismi sihtkohta tutvustava ekskursiooni korraldamise kulud
 • Eesti turunduskontseptsiooni kasutamise kulud

Toetatavad kulud: korralduskulud

 • Välisriikidest saabuvate esinejate ja tehnilise abipersonali transpordi- ja majutuskulud
 • Konverentsi läbiviimiseks vajaliku tehnika, varustuse, ruumide rendikulud
 • Konverentsi korraldamise ja teenindamise kulud:
 • konverentsi korraldusteenus, tõlketeenus
 • Erivajadustega inimestele ligipääsetavuse tagamise kulud
 • Ava- ja lõpuürituse korraldamise kulud (esinejate tasud, ruumide rent, toitlustamine)
 • Konverentsi külastajate statistika ja tagasiside kogumise ning analüüsimise kulud, ühtlasi ka taotleja kohustus analüüsi tulemused lõpparuandes esitada
 • Struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise kulud

Mitteabikõlblikud kulud

 • Üldkulud, päevarahad, isikliku auto kasutamine jms
 • Soetused, v.a. turundusmaterjalid
 • Konverentsil jaotatavad materjalid
 • Topeltrahastamise vältimine (käibemaks, teised toetused)
 • Projekti elluviimise seisukohast mitteolulised kulud
 • Tehingud seotud isikute vahel (TMS §8)

Täpne loetelu meetme määruses §7 lg 4-5

Lisainfo

Täpsem info taotlemise kohta on leitav siit.

Rahvusvaheliste sündmuste ja konverentside toetamist kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.