Korraldajale

Konverentsi korraldusõiguse taotlemine

Eestit tutvustavad turundusmaterjalid

Fotod ja videod

Trükised

Eesti brändi tööriistad EASi poolt

Eesti brändi tööriistad, mille abil tutvustada Eestit läbimõeldult, selgelt ja äratuntavalt (Aino kirjatüüp, fotopank, slaidipõhjad jne)

Konverentsiruumid

Toetused konverentsidele

EAS rahvusvaheliste konverentside toetus

Rahvusvaheliste sündmuste ja konverentside toetuse (RSK) meetme eesmärgiks on suurendada Eesti tuntust rahvusvaheliste konverentside toimumise riigina. Minimaalne toetus ühele konverentsile on 15 000 € ja maksimaalne 30 000 €. Toetuse sihtgrupiks on Eestis registreeritud juriidilised isikud, Eesti riigiasutused ja KOV-id. Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalelt 70% ja omafinantseering vähemalt 30%. Toetusega kaetakse nii konverentsi turunduskulusid välisturgudel kui ka korralduskulusid.

Lisainfot tingimuste, toetatavate tegevuste ning taotlemise kohta leiate sellelt lehelt: EAS rahvusvaheliste konverentside toetus

Tartu konverentsitoetus

Tartu linn toetab Tartus toimuvaid konverentse. Toetuse saamiseks peab konverents toimuma Tartu linnas, konverentsil osalejate ööbimiste koguarv peab Tartu linnas olema vähemalt 200 ning konverentsi programmi kestvus vähemalt kaks järjestikust päeva. Lisainfo leiate siit:  Tartu linna konverentsitoetus

Konverentsi korraldamise abimaterjalid

Vaba-aja Programmid

Toimunud konverentside edulood