Tartu maksab konverentsikorraldajaile kuni 5000 eurot toetust

Tagasi

Tartu volikogu kehtestas konverentside korraldamise toetuse maksmise korra, mille järgi konverentsi kohta toetust anda kuni 5000 eurot.

Toetus eesmärk on suurendada konverentsidel osalejate arvel ööbimiste arvu Tartu majutusettevõtetes ja kasvatada Tartu kui konverentside toimumise koha tuntust.Toetus võiks aidata vähendada ka turismi hooajalisust Tartus.

Toetuse saamiseks peab konverents toimuma Tartu linnas, konverentsil osalejate ööbimiste koguarv peab Tartu linnas olema minimaalselt 200 ning konverentsi programmi kestvus vähemalt kaks järjestikust päeva. Ööbimistena läheb arvesse ühe inimese iga öö ehk kui konverentsil osalejaid on ka vähem, kuid konverents on pikem, lähevad arvesse ühe inimese kõik Tartu ööbimised.

Toetust saab taotleda kahel korral aastas ja taotlusi võtab vastu avalike suhete osakond.

Konverentsitoetuse saamise eelduseks on oma-, kaasfinantseeringu või omatulu olemasolu vähemalt 60% ulatuses konverentsi kogumaksumusest.

Toetus on mõeldud juriidilistele isikutele. Toetust ei saa taotleda füüsiline isik, kohalik omavalitsus, kohaliku omavalitsuse hallatav asutus, valitsusasutus ega valitsusasutuse hallatav riigiasutus.

Määruse eelnõu koostamisel olid kaasatud Tartu konverentsisaadikud.

Allikas: Tartu Postimees