Tagasi

Rahvusvahelise kognitiivse keeleteaduse ühingu 14. konverents

(The Fourteenth International Cognitive Linguistics Conference: Linguistic Diversity and Cognitive Linguistics -ICLC-14)

Toimumisaeg: 10.07.2017 – 14.07.2017
Delegaatide arv konverentsil 506, välismaalaste arv 479, esindatud riikide arv 50
Koduleht: http://iclc14.ut.ee

ICLC on kõige olulisem kognitiivse keeleteaduse konverents maailmas, mis toimub iga kahe aasta tagant. Eesti Kognitiivse Keeleteaduse Ühingu (EKKÜ) ja Tartu Ülikooli korraldatud konverentsil ICLC-14 osales  500 inimest 50st riigist. Konverents kestis 5 päeva (koos eelneva keeleõppeprogrammiga 7 päeva).

Tartus peeti kokku 480 ettekannet. Konverentsi päevakava on äärmiselt tihe: 11 teemasessiooni, üle 300 ettekande kaheksas paralleelsessioonis ning kuus plenaarettekannet maailma juhtivatelt keeleteadlastelt. Konverentsi üks teadusprogrammi osa, postersessioon, toimus Eesti Rahva Muuseumis. Konverentsi üks pärastlõuna viidi Eesti Rahva Muuseumi, kus välisdelegaatidele tutvustati Eesti ajalugu ja rahvakultuuri, toimusid Eesti käsitöö- ja rahvamuusikateemalised õpitoad. Koonverentsil osalejatel oli võimalik õppida ka eesti keelt ja seda nii teadlase kui ka tavakasutaja vaatepunktist. Üheks oluliseks osaks konverentsist olid ka  doktorantidele suunatud üritused, kus neil oli võimalus oma uurimistöö tulemusi jagada oma valdkonna tippudega ja luua rahvusvahelisi kontakte.

Konverentsi põhiline kultuuriprogramm (u 500 osalejaga) toimus Eesti Rahva Muuseumis, vt http://iclc14.ut.ee/erm .  ERMi viinaköögi ja õueala kasutati 500 inimese “piknikupaigana” (konverentsi pidulik õhtusöök) samuti toimus rahvatantsude õppimine ja tantsimine, vikatiga niitmine ja saunavihtade valmistamine.

Peale konverentsi korraldati osalejatele ka kolm ekskursiooni Tartu lähipiirkondadega tutvumiseks: Meenikunno rabamatk koos suitsusauna elamusega, Seto kultuuriga tutvuma Jõmmu pardal ning külla vanausulistele Sibulateele. Ekskursioonide kohta lähemat infot leiab konverentsi kodulehelt.

Ürituse peakorraldajad olid Ilona Tragel ja Jane Klavan Tartu Ülikoolist. Koverentsi korraldusmeeskond koosnes 25 liikmest ja 32-liikmelisest vabatahtlike meeskonnast.  Üliõpilastest vabatahtlikud said soovi korral ettevõtluspraktika ainepunkte.

Korraldusmeeskonna liikmed ja vabatahtlikud õppisid läbi viima ekskursiooni TÜ peahoonest ERMi, mis hõlmas nii Tartu linna, Eesti kui ka laiemalt Euroopa ajalugu (Euroopa osa just eriti Aasia delegaatidele mõeldes). Tartu Linnamuuseumi abiga valmitati ette põhiliselt mööda Roosi tänavat kulgeva giidituur. Nii suunduski 13. juuli õhtupoolikul Tartu kesklinnast ERMi u 400 inimest 17 grupis vastharitud giidide juhendamisel.

Kindlasti kasvas konverentsi tulemusel Eesti riigi tuntus rahvusvaheliselt, näiteks kajastas konverentsi kogu rahvusvaheline keeleteaduse maailm. Kui 2013. aastal ICLC-14 korraldamine Eestile usaldati, oli tulevaste osalejate seas mitmeid, kes Eesti asukohta Google’i kaardilt pidid vaatama. Nüüd said nad teada, et selle riigi bussidele ja rongidele saab isegi online’is pileteid osta!

Tuntust kogus ka Eesti kultuur: lisaks postersessioonile toimusid ERMis ka õpitoad, kus tutvustati Eesti käsitööd ja rahvamuusikat. UNESCO maailmapärandi hulka kuuluvat eesti kultuuri said konverentsi külalised nautida ka juba avaõhtul: Tartu Ülikooli peahoone hoovis toimunud vastuvõtul esines Seto leelokoor. Konverentsi lõpus toimunud ekskursioonil osalejad käisid suitsusaunas.

Innovaatilised lahendused:

ICLC-14 jaoks töötati välja keelekursus (vt http://iclc14.ut.ee/pre-conference-programme ), mida võiks edaspidi “tootena” pakkuda ka teistele konverentsidele, samuti ekskursioon Tartu kesklinnas piki Roosi tänavat ERMi. Lisaks neile oli konverentsikorraldajatel meeldiv kogemus ERMi õueala kasutusega, miks mitte ka edaspidi teha külalistega saunavihtu ja niita Raadi pargi muru, rääkimata rahvatantsude tantsimisest. Korraldajad soovitavad kõigile ka Räpina paberivabriku taaskasutatud paberist mappe, millele näiteks ICLC-14 konverentsi logo ja andmed trükiti Räpina vanal trükimasinal.