Tagasi

Euroopa Alushariduse uurijate Liidu 23. konverents (23rd European Early Childhood Education Research Association Conference)

Toimumisaeg: 28.-31. aug. 2013
Osalejaid: Delegaatide arv konverentsil 679, neist välismaalasi 621, esindatud 48 riiki
Toimumiskoht: Tallinna Ülikool

Euroopa Alushariduse Uurijate Liidu 23.konverents tõi Tallinnasse kokku alushariduse uurijad ja praktikud kogu maailmast (kokku 48 riigist). See oli võimalus tutvustada uuemaid uurimusi, mida kogu maailmas tehakse. Oluline oli ka seos teooria ja praktika vahel. Seetõttu oli organiseeritud ka lasteaedade külastamine (külastusest võttis osa ligi 200 väliskülalist). Konverentsile oli kutsutud nii üliõpilasi kui praktikui lasteaedades, et nemad saaksid infot maailma alushariduses toimuvast. tallinna ülikool sai tänu sellele konverentsile ka võimaluse järgmise kuue aasta jooksul osaleda 24 riigi rahvusvahelises uurimuses. eesti teadlased said palju uusi kontakte ja meie riik tervikuna hea tagasiside ja rahvusvaheliselt tunnustatud kui väike tubli riik, kes suudab korraldada ülemaailmse tähtsusgea äritusi. Tunnustus tuli ka ülikoolile tervikuna. Ka Tallinna linn ja Eesti majandus said suurt kasu ligi 700 külalise hotellimajutusest, toitlustusest, sisseostudest.