Tagasi

15th European Symposium on Suicide and Suicidal Behaviour, 27.-30.08.2014

Osalejaid: Delegaatide arv konverentsil 480, neist välismaalasi 396, esindatud 43 riiki
Konverentsi veebileht: www.esssb15.org

European Symposium on Suicide and Suicidal Behaviour (ESSSB) on iga 2 aasta järel toimuv rahvusvaheline 30-aastast traditsiooni järgiv konverents, mille korraldamise õiguse Tallinnas aastal 2014 võitis endale Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI). Näiteks aastal 2012 toimus see Tel Avivis ja aastal 2010 Roomas. Korraldaja valitakse maailmas tunnustatud suitsidoloogia valdkonna uurimisrühmade hulgast eelneval konverentsil avaliku hääletamise teel.

ESSSB on teadlaste, kliiniliste spetsialistide ja vabatahtlike abistajate kohtumispaik selleks, et vahetada kogemusi ning esitada värskeid uurimistulemusi ja saavutusi hoidmaks inimelusid kogu maailmas. ESSSB on Euroopa konverents, kuid see on saavutanud ülemaailmse populaarsuse. Tallinnas toimunud ESSSB15 võõrustas kokku 43 maailma riigist 480 delegaati, neist üle 100 väljastpoolt Euroopat. Suurim delegatsioon saabus Suurbritanniast (44 osalejat), kuid arvukalt oli esindatud ka Belgia, Taani, Norra, Hispaania, USA ja Austraalia. Konverentsi iseloomustab mitmekesine, kuid samas kontsentreeritud ja hästi struktureeritud teadusprogramm, mille kohta on osalejatelt tulnud palju positiivset tagasisidet.

Konverents järgis traditsioonilist konverentsi formaati mõningaste uuendustega:

  • Tippteadlaste plenaarettekanded olid koondatud esimesele päevale ja neid sai kuulata Rahvusooperis Estonia;
  • Järgneval 3 päeval Tallinna Ülikoolis tutvustasid konverentsi delegaadid üksteisele oma töid sümpoosiumidel ja paralleelsessioonides suuliste ettekannete vormis (üle 280 ettekande) ning posterettekannetena (üle 100 ettekande). Lisaks toimus 13 erinevat kogemuslikku õppimisvõimalust pakkuvat töötuba. Paralleelselt toimus 8 sümpoosiumi, sessiooni või töötuba;
  • Uuenduslik osa konverentsist oli debatid tippteadlaste vahel, mille käigus arutleti mõneti provokatiivselt kõige aktuaalsemate teemade üle suitsidoloogias. Valdkonna olulisus Suitsidoloogia on teadusvaldkond, millesse on kätketud inimese kogu elu. Suitsidoloogiat kui uurimisvaldkonda iseloomustab multidistsiplinaarsus ning suitsidaalset käitumist kui fenomeni uuritakse läbi mitme prisma – epidemioloogia, geneetika, psühhiaatria, psühholoogia, sotsioloogia, sotsiaaltöö, pedagoogika, demograafia, rahvatervis, antropoloogia, filosoofia, õigusteadus jne.

ESSSB15 tunnuslause „Suitsiidide ennetamine on vaimse tervise edendamine“ rõhutas suitsiidide ennetustöös vaimse tervise kui lähtepunkti olulisust. Konverentsil käsitletud teemade ring oli lai. Tavapärasemad olid suitsidaalse käitumise ja mõtlemise levimus ning riski- ja kaitsetegurid, kusjuures eraldi käsitleti ulatuslikult noortega seonduvat. Mitmed huvitavad sessioonid olid geneetika, epigeneetika ja neurobioloogia kohta. Ettekannete hulgas leidus ka filosoofilisi ja religioosseid arutlusi. Mõned sessioonid olid suunatud kitsamale spetsialistide ringile, näiteks arstidele erakorralise meditsiini ja psühhiaatriaosakondades ning personalile kinnipidamisasutustes. Arutleti selle üle, milline peaks olema suitsiidide meediakajastus ja kas see tegelikkuses on nii. Tutvustati riiklikke suitsiidipreventsiooni programme ning rakenduslikke sekkumisprogramme, sh e-tervisele keskendunud projekte ja nende tulemusi.